Då kom vintern även i år. Vi har ett antal maskiner i varierande storlek som går i centrum, Göteborg samt i områden kring Munkebäck
för snöskottning, flisning och saltning. 

 

Madeleine, 2017-11-22