Nu är de 6 Minireningsverken från Biovac nedlagda i backen för Göteborgs Stad.

2014-02-28