Bilder från när vi gjöt för ett säkerhetsskydd i Göteborg. 

Madeleine, 2017-01-20