Elschakt har tecknat ramavtal med Kungälv Energi Stadsnät på fibersidan.

Vi är med och arbetar på att nå de uppsatta målen i Sveriges bredbandsstrategi då 90% av kommunens invånare ska ha tillgång till 100 Mbit år 2020.

 

Åsa, 2015-04-30