En härlig morgon på Koön. På Instön och Koön håller vi just nu på att gräva ner luftledningen. Inte mycket
att klaga på en sådan här fin dag. 

Madeleine, 2017-11-24