Arbete pågår uppe på Kungälvs nya motionscentral. Här arbetar vi med att schakta ur för att kunna montera upp lekplats och utegym 

 

Åsa, 2015-05-28