Vi är väl alla överrens om att det hade varit trevligt att hitta på någonting allesamman?

 

Vi på kontoret har lottat fram nästa gäng att planera.

 

Denna gångens partypatrull består av:

Thomas J

Mikael M

Sören

Torbjörn

Partypatrullen, 2018-09-19