Nu är det vinter

Då kom vintern även i år. Vi har ett antal maskiner i varierande storlek som går i centrum, Göteborg samt i områden kring Munkebäck
för snöskottning, flisning och saltning.

22 november 2017