Elarbete på Instön och Koön

En härlig morgon på Koön. På Instön och Koön håller vi just nu på att gräva ner luftledningen. Inte mycket
att klaga på en sådan här fin dag.

24 november 2017